SVOBODA JE POUZE NAŠE VOLBA

. . . .   ZMĚNA ZPĚT  K  PŘIROZENÉMU  JE  JEDINÁ MOŽNÁ  CESTA,

A  JÁ  SVOBODU,  JAKO CÍL TÉ CESTY,  NEMĚNÍM !  😉

Od počátku jsem nesouhlasila se vstupem naší země ani do EU spolku – bývalého Společenství Uhlí a Oceli, který ze spolupráce mezi státy v oblasti zásobování surovinami a energiemi se stal diktaturou Evropy a jejích dříve suverénních států, který určuje, co máme dělat, co máme jíst, jak máme vychovávat naše děti a jak nakládat s naším majetkem i přírodním bohatstvím a také co si máme myslet.

Také jsem jako přesvědčený pacifista a antimilitarista byla vždy pro to, aby naše země byla vojensky neutrální, jako třeba Rakousko, nebo Švýcarsko, už jen z důvodu naší polohy ve středu Evropy.  Havel hlásal a sliboval z tribuny: „UŽ NIKDY DO ŽÁDNÉHO VOJENSKÉHO PAKTU NEVSTOUPÍME“, ale pak se zamiloval do USA (nebo možná byl zamilovaný již dříve – tajně), a zanedlouho po oslavovaném vstupu do NATO se z nás stali agresoři v dříve přátelské Jugoslávii, kde Česká republika schválila prostřednictvím svých poslanců – zástupců nás všech – tzv. HUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ civilního obyvatelstva, kde zahynulo, mimo jiné, také desítky tisíc dětí. Americká Ministryně zahraničí, česká Madla a velká kamarádka Václava Havla, již Prezidenta, tehdy sdělila, že smrt těch dětí byla NUTNÁ OBĚŤ…  Na rozdíl od poválečných dohod 2. světové války o rozdělení sfér vlivu v Evropě mezi vítěznými mocnostmi, americký vojenský pakt NATO dnes obsazuje celou Evropu, a to až po hranice Ruska. A to i přes dohodu před pádem Berlínské zdi a znovu sjednocením Německa, rozděleného z důvodu nacismu, kdy Rusko, jako vítězná velmoc 2. světové války současně souhlasilo, v zájmu mírového a demokratického budoucího vývoje v Evropě, s rozpuštěním svého vojenského paktu – Varšavské smlouvy za dohody s USA o nerozšiřování vojenského paktu NATO přes dosavadní sféru působení.

 

UKR – Der Spiegel – Rusku slíbeno nerozšiřování NATO- nalezený dokument – Novinky.cz

Již řadu let upozorňuji na podřízený, koloniální statut naší země, který nastal 1.1.1993 zavedením nové, „moderní“ Ústavy ČR do účinnosti.  Nově implementovaný článek 10. této aktuálně stále platné Ústavy, který byl také podmínkou přijetí ČR do EU, zbavuje naši zemi a její lid a jeho představitele SUVERENITY VLASTNÍHO ROZHODOVÁNÍ, pokud jakákoliv Mezinárodní Smlouva, ratifikovaná ze strany ČR, říká něco jiného, než zákony ČR – tedy pokud je rozpor mezi naším právem a takovou mezinárodní smlouvou, POUŽIJE SE MEZINÁRODNÍ SMLOUVA.               Článek 10.a pak předává i pravomoci ČR  její vlády cizím organizacím – např. NATO.

Pro mě, jako přesvědčeného svobodomila, je takováto podřízená, koloniální role mé země nepřípustná, a proto se snažím, jak jen mi je to možné, změnit tento status na status SUVERÉNNÍ ZEMĚ, kde demokraticky zvolené vedení země bude rozhodovat přede vším V ZÁJMU NAŠÍ ZEMĚ A JEJÍHO LIDU, a čestná funkce zákonodárce (poslance, senátora) je mírovou cestou a možností, jak se mohu pokusit vrátit naší zemi, nám, i našim dětem SVOBODU ROZHODOVAT O NAŠEM ŽITÍ I NAŠÍ BUDOUCNOSTI – PO NAŠEM.

Proto děkuji i všem subjektům, které vidí naši SVOBODU, SUVERENITU ROZHODOVÁNÍ i NEUTRALITU jako esenciální pro náš klidný a bezpečný život stejně jako já – tedy bez nadvlády EU, NATO a jiných cizích mocí, a které, v této stejné optice, mne během let mého snažení daly minimálně formální a deklarovanou podporu v mém snažení. Už od roku 2016.

2016

KANDIDATURA DO SENÁTU  2016

volby-vizitka-_2

 

2018   

KANDIDATURA DO SENÁTU 2018

– kampaň „METRO“ :

LZ METRO-opr2

 

– leták / plakát

(volně ke stažení, reprodukci i šíření – pro ty, kteří potřebu NAŠÍ SVOBODY cítí stejně, jako já 😉 ) :

FOTO PLAKÁT V 2018

2021

KANDIDUJI DO SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR S VOLNÝM BLOKEM!

Pokud Vám NAŠE SVOBODA a BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ není lhostejná, a záleží Vám na kvalitě našeho/ Vašeho života, PŘIDEJTE SE, a podpořte mne kroužkem na č. 9 v kandidátní listině VOLNÉHO BLOKU v Jihomoravském kraji. SPOLEČNĚ DO DOKÁŽEME! Nikdo cizí to za nás neudělá. 😉

2022

NEVZDÁVÁM TO A KANDIDUJI DO SENÁTU ZNOVU V NADĚJI, ŽE LIDÉ POCHOPÍ, NA CO SE SNAŽÍM UPOZORNIT VEŘEJNĚ A NAHLAS UŽ POSLEDNÍCH 8 LET A ŽE MI DAJÍ ŠANCI POMOCI NAŠÍ ZEMI A NÁM VŠEM OPĚT K SUVERENITĚ A SVOBODĚ – ZRUŠENÍM KOLONIZAČNÍHO ČL. 10. V NAŠÍ ÚSTAVĚ – A TO JE V NAŠÍ MOCI!

JAKO SENÁTOR – ZÁKONODÁRCE MOHU TUTO ZMĚNU INICIOVAT. 🙂