MŮJ CÍL JE SVOBODA , TEN SE V ČASE NEMĚNÍ …

SVOBODA ROZHODOVÁNÍ ZA SEBE

JE PŘIROZENÉ A NEOMEZITELNÉ PRÁVO KAŽDÉHO ČLOVĚKA

K aktuální situaci v NAŠÍ zemi – od 2019 – Akce COVID-19

Mám naléhavou prosbou ke všem rodičům, kterým není lhostejné zdraví a životy jejich dětí, a ke všem lidem, kterým není lhostejný život a zdraví jejich starých rodičů.

Obracím se na rodiče dětí, a děti starých rodičů, protože dospělí lidé, kteří jsou svéprávní, se o svém zdraví a životě mohou rozhodovat sami – svobodně a zodpovědně, a s řádnou vehemencí.

Právě Vy, dospělí v plné síle, jste zodpovědní za své děti, a většinou jste oporou pro své staré rodiče – obzvláště v dnešní digitální  době …

Proto právě na Vás chci apelovat, abyste zodpovědně zjišťovali, ze všech možných zdrojů, informace, které jsou dnes – v rámci „transparency“, dostupné  všem – a  to především informace o situacích, přípravcích, a nebezpečích, která mohou potenciálně negativně ovlivnit  životy Vašich dětí, Vašich rodičů, i Váš život..

Je zde mnoho různých organizací, spolků, neziskovek , think tanků, i „vědeckých odborníků“, kteří „odborně“ posuzují tzv. „fake news“ a rozhodují za Vás, co je Pravda, a co je Lež, a říkají vám/nám, co si máme myslet, a rozhodují za nás, co máme dělat se svými životy – údajně pro naše Dobro …

Předložím Vám tedy zde několik takových tvrzení, která jsou těmito odborníky označena jako „fake news“, a je na Vás, abyste si jejich pravdivost ověřili a dohledali informace, a poté se rozhodli, kde tu pravdu vidíte, nebo naopak nevidíte – protože je to třeba lež.

Toto Vaše informované posouzení a rozhodnutí může mít zásadní vliv na ZDRAVÍ A ŽIVOT Vašich dětí, Vašich rodičů, i Váš život..

Zde je několik zásadních informací – k prověření – obzvláště v tomto aktuálním „nouzovém“, „Covidovém“ období  :

 1. V naší zemi – ČR byl vyhlášen STAV PANDEMIE kvůli ohrožení smrtelně nebezpečným VIREM Sars-Cov2 – koronavirem, který údajně způsobuje infekční a potenciálně smrtelné onemocnění COVID-19 – a to na základě pokynu mezinár. ZDRAVOTNICKÉ organizace WHO – dle doporučení US FDA, a přitom  v NAŠÍ ZEMI nebyl nikdy vyhlášen našimi kompetentními Státními Úřady – tedy Hygienou, MinZdrav, Vládou – nikým nebyl nikdy vyhlášen ani STAV EPIDEMIE covidu, protože k tomuto úkonu nebyl naplněn EPIDEMICKÝ PRÁH (nutný počet onemocnění pro vyhlášení epidemie).
 2. Přesto Vláda naší země vyhlásila, a Poslanci naší země schválili, drakonická restriktivní opatření – kdy v tzv. výjimečném „nouzovém stavu“ svými rozhodnutími změnili – a nadále mění – životy milionům našich lidí,  totálně ochromili nejenom naši ekonomiku, zákonnou zdravotní péči,  zákonné vzdělávání národa, základní sociální život a vazby lidí, kulturu, sporty, a další mnohé …
 3. Na základě jakých vědeckých poznatků, a kým z našich vědců a „odborníků“ prověřených a potvrzených, jako PRAVDIVÉ, se neráčili, Soudruzi, nám lidem, sdělit.  Zřejmě totiž ani nic NEOVĚŘOVALI.  Napříč politickým spektrem …
 4. Mezitím byla úspěšně  zlikvidována  chřipka, která doposud za posledních 10 let ročně způsobovala u nás úmrtí cca 2-3.000 lidí (ČSÚ). Úmrtí bylo v roce 2020 – vyhlášení PANDEMIE COVID-19 – kupodivu méně, než obvykle (když odečteme případy autonehod a jiných chorob, zařazených z ekonomických důvodů jako „COVID“ – jak upřesnil  Ministr Zdravotnictví…), jelikož lékařská péče byla eliminována na minimum – telefonní prohlídky, a lidé se báli i zakašlat, aby je vyděšený dav neušlapal…
 5. Přesto však strašení lidí pokračovalo, z TV padaly mrtvoly každý den, a Ministr dokonce zařídil pojízdné márnice a krematoria, aby dav z děsu nevycházel, zatímco nemocnice byly poloprázdné, a všechny plánované operace a zákroky byly zrušeny.
 6. Ani z lékařů a ředitelů nemocnic, kteří dostávali tučné příplatky za „COVID – případy“ se nikdo neptal, a nezkoumal existenci a vlastnosti „smrtelného viru“, ani jeho údajné smrtelné infekčnosti …           Zřejmě asi nemáme ty správné laboratoře, … nebo..?                          Čest výjimkám lékařů, kteří ctí Hippokratovu přísahu, a díky svým pochybnostem o „smrtelném nebezpečí viru“ přišli o práci..
 7. Tento VIRUS NEBYL NIKDY, NIKDE A NIKÝM ISOLOVÁN, a izolát zkoumán, popsán, určen jako příčina onemocnění nazvaného COVID-19, a publikován v odborné vědecké literatuře jako reference pro další bádání..
 8. NIKDY NIKDE A NIKÝM NEBYL PROKÁZÁN A PUBLIKOVÁN DŮKAZ INFEKČNOSTI tohoto údajného „infekčního viru“. Jediným důkazem infekčnosti patogenu je použití schématu tzv. Kochových Postulátů, což by měl vědět každý lékař, ale jaksi se na to u nás zapomnělo, a nikdo  se ani neobtěžoval něco tak důležitého prověřit, a potvrdit, nebo vyvrátit.. Že by FAKE NEWS ze strany Vlády, Parlamentu, Médií – TV, nebo dokonce i „odborníků“ a lékařů? a všech navázaných zúčastněných? Kdo ví..  (Nebo dokonce „Konspirace“ – tedy Spiknutí proti lidem ? Za provize, výhodičky, a příplatečky?…)
 9.  Všichni politici, co rozhodovali, byli opakovaně osobně a veřejně informováni a vyzýváni k prověření skutečností a doložení důkazů o „smrtelném nebezpečí viru způsobujícím nemoc COVID-19“ , NA ZÁKLADĚ KTERÝCH ROZHODUJÍ O NAŠICH ŽIVOTECH (Akce Kulový blesk 1 a 2, lékaři, Obro), ale dosud nic nikde a nikomu nedoložili a neprokázali.
 10. Dokonce sama (opět cizí – americká) CDC, na kterou se odvolávají NAŠI MinZdrav, Prof. odborníkem Prymulou počínaje, publikovala na svých stránkách, jak se jaksi nepodařilo izolovat ten „virus Sars-Cov2“, a nepodařilo se jim ani nakazit lidskou tkáň tímto (jejich, umělým)  Prostě zvířecí bacily na lidi nelezou – přesně jak říkala naše vědkyně    Dr. Peková.
 11. Mezitím – na základě těchto vědecky neprokázaných nebezpečí – nařídili TI NAŠI POLITICI lidem (i dětem!) omezit přísun pro život nezbytného KYSLÍKU  – a nasadili všem lidem NÁHUBKY!
 12. Nyní tito politici a „odborníci“ dokonce nepřímo NUTÍ i tzv. VAKCINACE – jako údajně „BEZPEČNÉ“ A „SCHVÁLENÉ“ očkování, které OCHRÁNÍ PŘED COVID-19 („NÁVRAT DO NORMÁLU“),              ve skutečnosti se ale jedná o utajovanou experimentální  směs – PATENTOVANOU = má majitele a je předmětem obch. tajemství!, která NENÍ SCHVÁLENÁ PRO POUŽITÍ NA LIDECH (na SÚKL jako „schválené léčivo“ nenajdete ),  ale je/jsou (více druhů) pouze jako součást pokusné klinické studie, která může být na lidech použita  POUZE V REŽIMU EMERGENCY (– urgentní pokus o záchranu života – podle Helsinské smlouvy a  Norimb. prot.), a to POUZE S VÝSLOVNÝM INFORMOVANÝM SOUHLASEM osoby v pokusu!
 13. Proto vyhlašují i ty EMERGENCY / NOUZOVÉ STAVY – protože bez nich by do lidí nesměl nikdo žádné POKUSNÉ látky nikdy ani zkoušet píchat!
 14. Proto také ten INFORMOVANÝ SOUHLAS, který je pro režim klinické studie nezbytnou podmínkou, a který je U NÁS BEZ OSTYCHU OBCHÁZEN – a přitom  mnozí ani neví že, a jestli něco podepisovali, a nikdo je o nežádoucích a nebezpečných  následcích neinformoval – „křížek v Appce online – jako online shopping“.  Nevědí ani, že jsou součástí pokusné studie …
 15. Po zahájení masivní kampaně na „dobrovolnou“ ale PODMÍNĚNOU injekci těchto „BEZPEČNÝCH A SCHVÁLENÝCH VAKCÍN, KTERÉ ZACHRÁNÍ ŽIVOTY A VRÁTÍ NÁS DO NORMÁLU“ bylo zařízeno i vybudováno mnoho „očkovacích center“ po celé Republice, a zdravotníci, vojáci i studenti  v nich začali rozdávat TEČKY…                za mnoho miliard .. a na dluh u cizích bank (jako již dříve pro různé typy necertifikovaných testů, a různé zakázky na různé necertifikované náhubky…)
 16. Od začátku TEČKOVÁNÍ začalo nějak podivně mnoho lidí chořet různými chorobami, které dříve neměli, a zvýšil se i počet úmrtí – i těch původně jinak zdravých.                                                                     Tento „nežádoucí efekt“ vakcinace je však celosvětový, jestli vás to uklidní … (jak sděluje VAERS – centrum pro hlášení nežádoucích účinků)

SHRNUTO A SEČTENO:

MUSÍME CHRÁNIT NAŠE DĚTI PŘED KOVIDOVOU MAFIÍ, KTERÉ JDE POUZE O TUČNÉ ZISKY A PROVIZE!

JE VÝSOSTNÝM PRÁVEM ČLOVĚKA ROZHODOVAT SVOBODNĚ O SOBĚ A SVÉM POTOMSTVU.

Mnozí z našich Covid-Ministrů Zdravotnictví jsou přímo zainteresováni v byznysu „klinických Studií“ – pokusů na našich lidech, placených farmaceutickými nadnárodními/cizími firmami.

experimentální neznámé roztoky (Patentované – kryté „obchodním tajemstvím“ Majitele) NEJSOU ANI SCHVÁLENÉ JAKO LÉČIVO, ANI BEZPEČNÉ (pokusné studie probíhají – NA NÁS!)

– za děti zodpovídají rodiče, a je NESTOUDNÉ, že Vláda korumpuje naše děti, aby, NEVĚDOMÉ SI MOŽNÝCH NEBEZPEČNÝCH NÁSLEDKŮ, korumpované – za tenisky nebo telefon, se „samy rozhodovaly“ o zavedení cizí látky do těla v pokusném režimu, a RISKOVALY TAK SVÉ ZDRAVÍ NEBO I ŽIVOT! (Podepisují InfoSouhlas? Nezletilci? Platí to? Má právní hodnotu?)

pokud Soudruzi z Kovidové Mafie neprokáží infekčnost nejasného patogenu, NESMÍ BRÁNIT NAŠIM DĚTEM, i ostatním lidem, V NEZBYTNÉM PŘÍJMU KYSLÍKU! (viz Hl.Hygienička ČR sama varovala, že krytí dýchacích  cest  škodí zdraví).

pokud NEBYL PROKÁZÁN A IZOLOVÁN PATOGEN, na který se tito NAŠI ZASTUPITELÉ odvolávají  ve svých totalitních restrikcích našeho obyvatelstva, tak ANI tzv. TESTY NESMÍ PODMIŇOVAT ŽIVOTY LIDÍ,  jejich práci, ani jejich VZDĚLÁVÁNÍ,

protože takové „TESTY“ nemají ŽÁDNOU VYPOVÍDACÍ HODNOTU –  NENÍ S ČÍM SROVNÁVAT!

Proto VYZÝVÁM VLÁDU A POSLANCE NAŠÍ ZEMĚ – ČESKÉ REPUBLIKY, ABY VE JMENU PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI OKAMŽITĚ PŘERUŠILI VEŠKERÉ POVINNÉ ČI PODMÍNEČNÉ TESTOVÁNÍ, NÁHUBKOVÁNÍ, POKUSNÉ TZV. VAKCINACE NEZLETILCŮ A STARÝCH A NEMOCNÝCH OSOB, A ABY ANI NEPOMÝŠLELI NA  POVINNÉ „OČKOVÁNÍ“ NAŠÍ POPULACE, které si plánují, a pro které už si připravili a schválili ve Sněmovně 7.7. t.r. „NÁHRADY ZA ÚJMU PO OČKOVÁNÍ“

Žádný STÁT ani VLÁDA nemá PRÁVO samovolně disponovat s NĚČÍM/VAŠÍM TĚLEM, ZDRAVÍM A ŽIVOTEM!

Jestli tyto informace považujete za HOAXY, tak si je ověřte, a ověřujte si také ty agentůrníky a think tanky, které chtějí rozhodovat, co je Pravda, a co si máte myslet. ROZHODNUTÍ JE POUZE VAŠE.

JE TO VAŠE ZDRAVÍ A VÁŠ ŽIVOT!

Pro Vaši informaci ještě přikládám výčet možných NEŽÁDOUCÍCH  ÚČINKŮ tzv: VAKCÍN COVID-19, jak byl prezentován ze stravy FDA dne 22.ŘÍJNA 2020  v dokumentu Poradního Výboru FDA                                 – tedy možných rizik a následků, které tito odborníci VĚDĚLI JIŽ PŘED ZAHÁJENÍM experimentálních testování na lidech tzv. vakcinací  :

Poradní Výbor ohledně vakcín a souvisejících biologických produktů

 1. října 2020, Prezentace zasedání:

Výbor pro Bezpečnostní dohled FDA u vakcín proti COVID-19:

NÁVRH: Pracovní seznam možných výsledků nežádoucích účinků

*** Změny možné ***

list 16

 Guillain-Barrého syndrom

 Akutní roztroušená encefalomyelitida

 Příčná myelitida

 Encefalitida/ encefalomyelitida/ meningoencefalitida/meningitida/ encefalopatie

 Křeče/záchvaty

 Mrtvice

 Narkolepsie a kataplexie

 Anafylaxe

 Akutní infarkt myokardu

 Myokarditida/perikarditida

 Autoimunitní onemocnění

 Úmrtí

 Potraty v těhotenství a při porodu

 Jiná akutní demyelinizační onemocnění

 Anafylaktické alergické reakce

 Trombocytopenie

 Roztroušené krevní sraženiny

 Žilní tromboembolie

 Artritida a artralgie/bolest kloubů

 Kawasakiho choroba

 Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí

 Nemoc vyvolaná očkováním                                                                                                                           

 

! Podpisem Informovaného Souhlasu na sebe účastník Klinické Studie -pokusu, přebírá na sebe veškerá rizika a zodpovědnost.

 

Zde originál materiálu „Poradního výboru FDA“ – viz. strana/slide č. 16:

https://www.fda.gov/media/143557/download

FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccines :

DRAFT Working list of possible adverse event outcomes

***Subject to change***

  Guillain-Barré syndrome

 Acute disseminated encephalomyelitis

 Transverse myelitis

 Encephalitis/ encephalomyelitis/meningoencephalitis/meningitis/encepholapathy

 Convulsions/seizures

 Stroke

 Narcolepsy and cataplexy

 Anaphylaxis

 Acute myocardial infarction

 Myocarditis/pericarditis

 Autoimmune disease

 Deaths

 Pregnancy and birth outcomes

 Other acute demyelinating diseases

 Non-anaphylactic allergic reactions

 Thrombocytopenia

 Disseminated intravascular coagulation

 Venous thromboembolism

 Arthritis and arthralgia/joint pain

 Kawasaki disease

 Multisystem Inflammatory Syndrome in Children

 Vaccine enhanced disease

ROZHODUJTE ZODPOVĚDNĚ ZA VÁS I ZA VAŠE DĚTI – JE TO JENOM VAŠE ROZHODNUTÍ!

 

 

Moje  dřívější odpovědi  na některé  další  zaslané žádosti o vyjádření:

1.

Národní asociace obrany občanských svobod a práv, z.s. – NAOOSP z.s. :

Senátní volby 2018 – Lucie Zajícová

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

 Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

 V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na http://www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

 Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Na jednotlivé otázky neodpověděla.

Dovolila bych si na všechny Vaše otázky odpovědět „hromadně“, protože otázku Svobody – resp. NEsvobody, aktuálně plíživě, a ne na první pohled evidentně přítomné v naší zemi, považuji za důsledek našeho právního pořádku – Ústavního Zákona – tedy naší Ústavy, platné od roku 1993…

Jsem zastáncem přirozeného Práva na Svobodu pro každého člověka, a tedy i práva každého člověka si svoji svobodu chránit a bránit všemi dostupnými prostředky.

To je také důvodem, proč se vůbec této volby do Senátu účastním:

Chci změnit kolonizační čl. 10 v naší aktuální Ústavě, který říká,

že NAŠÍ ÚSTAVĚ, ZÁKONŮM, PŘEDPISŮM A NORMÁM, jsou NADŘÍZENÉ  VŠECHNY ratifikované Mezinárodní smlouvy – tedy nejenom smlouvy s EU a NATO, ale i všechny ostatní, a to znamená, že naše země nemá aktuálně vůbec Svobodu a Suverenitu Rozhodování!

Činnost zákonodárců se tedy tímto omezuje, de facto, pouze na „implementaci“ cizích nařízení a směrnic z Bruselu i odjinud – mačkání „yes“ tlačítek v PSP ČR. Tato situace zasahuje do našich životů v mnoha dalších, neméně důležitých otázkách, a v mnohem větší míře, než by se na první pohled zdálo.

Tuto situaci považuji  za velmi nebezpečnou pro naši zemi, i pro další naši budoucnost, a nepřípustnou pro všechny lidi v naší zemi, kteří chtějí žít svůj život svobodně a zodpovědně.

Jako občan nemám totiž  vůbec žádnou možnost tuto situaci změnit – nemohu ani podat žádný návrh na změnu zákona – ani jako podnět pro nějaké Parlamentní, či Komisní jednání.

Jako Senátor však pak mohu návrh zákona podat, vyvolat veřejnou senátní debatu, a snažit se tuto skutečnost (čl. 10. v naší Ústavě) změnit tak, aby z pro naši Republiku maximálně nevýhodného zákonného opatření, se stal pro naše národní zájmy, a pro nás – všechny občany ČR – naopak výhodným.

Proto také vstupuji do veřejného prostoru – chci změnit Článek 10. Ústavy ČR.

Chci obnovit faktickou a přirozenou  SVOBODU a SUVERENITU naší země, i nás všech.

 Moje odpověď  NAOOSP neuspokojila, a zdála se jim nedostatečná:

Vážená paní Zajícová,

děkujeme Vám za Vaši, bohužel velice částečnou odpověď.

 Proto jsem považovala za potřebné, v rámci ujasnění mého postoje, moje vyjádření doplnit a upřesnit:

Datum: 20-09-2018 01:06

Předmět: Re: NAOOSP -Re: Fw: senatní volby

Vážený pane Doktore Vaňku,

je mi líto, že jsem nenaplnila Vaše očekávání svým ne-zodpovězením každé jednotlivé Vaší otázky, ale je možné, že jsem se nevyjádřila dostatečně výstižně a pochopitelně, a za to se vám velmi omlouvám …

Když uvádíte v úvodu Vašeho dopisu/dotazníku, že:

„… Svoboda je nejvyšší hodnotou, kterou může stát i jednotlivec vyznávat na poli veřejného života. Svoboda k bytí sebou samým pro jednotlivce, k naplnění poslání jeho života, svoboda k prosazování cílů svých občanů na poli vnitřním i mezinárodním pro stát ….“,  a dále „… tyto svobody jsou nyní umenšovány,,,“,

tak to, co jsem Vám chtěla komunikovat mým vyjádřením k tématu, je tedy následující:

 1. Jsem přesvědčena, že svoboda člověka je jeho přirozeným a nezcizitelným právem!
 2. „Umenšování svobod“ je z Vaší strany velmi něžným výrazem pro to, co vidím já – tedy že ve skutečnosti dochází k masivnímu potírání svobody člověka ze strany cizích mocí prostřednictvím našich, spolupracujících, vládních a zákonodárných činitelů, a to právě díky přítomnosti článku 10. v naší Ústavě od r. 1993 – tedy nadřízenosti všech mezinárodních smluv našemu právnímu řádu, našim zákonům, i naší Ústavě, jejíž součástí je i Listina Základních Práv a Svobod…

A bohužel, z mého pohledu, se toto omezování naší přirozené svobody netýká pouze potírání práva na obranu (jak státu, tak i jednotlivce), ale týká se v naší Republice i mnoha dalších, pro člověka esenciálních vitálních oblastí, jako je například:

zamoření cca 80% našich spodních vod glyfosáty (používanými k postřikům GMO kultur – řepky, kukuřice, obilí ..) –

(Dodatečné přesnění: https://www.stream.cz/adost/10019123-otravena-voda-alarmujici-vysledky-testu-vody-v-cesku ),

– Geneticky Modifikované Organismy – téměř všechna rostlinná a živočišná výroba potravin (Směrnice EU),

(Dodatečné přesnění: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-CS/TXT/?qid=1537891330351&uri=CELEX:32015L0412&from=EN,Čl.1, odst.2), viz obzvláště body 5) a 6)!)

– účelové chemické zamořování vzduchu, který dýcháme – tzv. chemtrails (viz http://www.geoingeneeringwatch.org , účely a složení viz ´patents´ a ´analysis´) – díky absenci suverenity našeho vzdušného prostoru – pod smlouvou NATO),

– vážné nebezpečí organizované invazivní migrace občanů cizích zemí do naší země – díky absenci státní hranice (= jeden ze základních atributů státu!), a volnému pohybu osob v EU (jeden ze základních znaků smlouvy EU),

nucené očkování novorozenců s nevyvinutým imunitním systémem, kdy následkem je exponenciální nárůst autismu a jiných nenapravitelných poruch u dětí, u nás nejenom povinné, na rozdíl od jiných, západních zemí, ale dokonce pod sankcemi postihu rodičů – diskriminace neočkovaných dětí z kolektivu (viz https://www.poockovani.cz/uvod , nebo Prof. Mudr. Strunecká / UK – viz video-přednášky na YT)

absence regulérní národní obranné armády, a také civilní obrany obyvatelstva pro případ jakéhokoliv ohrožení…(Smlouva NATO, Lisabon), atd.,

– a dále pak předávání dispozičních práv k našim základním a potřebným přírodním zdrojům do rukou cizích osob a mocí – ať už je to voda, uhlí, Lithium, nebo lidská plazma (kauza Diag Human – kterou platíme miliardami po mezinárodní arbitráži) – toto vše je důsledkem podřízenosti naší legislativy – a tím tedy i naší svobody a suverenity – mezinárodním Smlouvám ve smyslu článku 10. ÚZ.

Nahlédnutí do přehledu hlasování Evropského Parlamentu (viz www stránky EP) jasně dokazuje, že to, co v ČR veřejně deklarují politici a veřejná media, je v přímém rozporu s výsledky hlasování v EP a nařízeními EK.

Obávám se tedy, Vážený pane Doktore, že za platnosti/existence čl. 10. ÚZ v aktuálním znění, jsou veškeré snahy o udržení našich zbývajících svobod marné (včetně zatím platného práva na obranu a svobody držení zbraně …).

Pokud byla Směrnice Rady EU již schválena Evropským Parlamentem, dalším krokem, ve smyslu čl. 10 našeho Ústavního zákona, bude zřejmě „implementace“ – tedy zavedení do našeho právního řádu – k naší povinnosti.

Na druhé straně jsem ale přesvědčena, že je naším výsostným právem si naše přirozená práva bránit, a to jakýmikoliv prostředky k dispozici. Já jsem pacifista, a proto se snažím, i ze své (skromné) pozice, pro ochranu našich přirozených práv učinit vše, co je v mých silách, prostředky, které mám k dispozici – tedy právní cestou.

(Podala jsem například v r. 2017 trestní oznámení na NSZ – přímo Nejvyššímu Státnímu Zástupci Judr. Zemanovi, ohledně podezření na neznámého pachatele a spáchání trestného činu – pro podpis Memoranda, pojednávajícího o předání dispozičních práv k našim nemalým zásobám Lithia australské soukromé firmě ( = opět zřejmě „Mezinárodní Smlouva“!).

Dodatek: Žádala jsem po Prokuratuře – NSZ panu Zemanovi, zda může absolutně vyloučit, či naopak potvrdit, zda došlo, či hrozí naší Republice v budoucnosti nejaká škoda  následkem tohoto mezinárodního konfirmačního písemného Aktu, a žádala jej, aby, v případě potvrzení možnosti způsobení škod ČR tímto Aktem, a jeho následky, jednal všemi prostředky, které ze své moci má k dispozici (tedy různé státní bezpečnostní složky, PČR, NBÚ atd.), aby se, pokud možno, těmto možným škodám předešlo, či zabránilo. Po roce dopisování s různými SZ jsem obdržela vyrozumění z Vrchního Státního zastupitelství Praha, že JÁ – občan, který oznámil své podezření orgánu Státní moci, kompetentnímu k vyšetření a objasnění sděleného podezření (tedy pouze splnil svoji zákonnou povinnost, na rozdíl od mnoha jiných, včetně politiků), mám doložit důkazy!, týkající se této kauzy – tedy o rozhodování státních záležitostí na úrovni Vlády ČR! Žádné vyšetřování či objasňování ze strany žádného SZ se tedy zřejmě ani nekonalo. Tímto „konání“ Státního Zastupitelství skončilo.   Že by i zde z důvodu přítomnosti čl. 10. v naší Ústavě?

Doufám tedy, Vážený pane Doktore Vaňku, že tato moje odpověď/reakce bude pro Vás již komplexnější, a že mne pochopíte, i kdyby Váš pohled byl odlišný. Děkuji Vám za Váš čas.

S pozdravem a přáním hezkého dne

S Úctou,  Lucie Zajícová

 

2.

LEX z.s. – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Vážená paní Zajícová,
dovolujeme si Vás oslovit coby senátního kandidáta jménem LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. Rádi bychom od Vás prostřednictvím tohoto emailu získali odpovědi na pár jednoduchých otázek týkajících se civilního držení zbraní. Vaše odpovědi budou zveřejněny na našem portále www.gunlex.cz a zároveň nalinkovány na náš profil https://www.facebook.com/gunlex/ a https://twitter.com/gunlexCZ a zároveň nalinkována na střelecká fóra. Touto cestou oslovujeme všechny kandidáty, abychom jejich názory mohli zprostředkovat veřejnosti.

Na Vaše otázky velmi ráda odpovím, ale předesílám, že o zbraních toho moc nevím, protože jsem pacifista.

Nicméně v otázkách Svobody člověka mám velmi jasno 😉
Zde již samotné otázky: 

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?  

Princip svobody obrany vlastní osoby, vlastní rodiny a svého majetku všemi dostupnými prostředky.

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?  

Ano pro všechny prověřené dospělé občany, instruované, bezúhonné, a psychicky stabilní.

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

Toto bohužel souvisí přímo s tím, kvůli čemu já vlastně kandiduji do Senátu, protože z pozice „občana“ nemohu nic změnit.

Více v mém e-mailu – viz doplnění.

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

Já jsem i pro brannou povinnost v délce přiměřené době, potřebné k osvojení si základních aktuálních bojových technik, zacházení se zbraněmi, a přípravě k obraně rodiny, domova a Vlasti – v případě potřeby/napadení  – cca 6 měsíců pro všechny dospělé muže.
5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)
Viz můj email – doplnění.

 

Doplnění :

Odpověď na otázky 3.) a 5.) + doplnění :

Důvodem, proč se vůbec účastním voleb ( a také důvodem, proč jsem ještě znovu (v mém věku) začala znovu studovat (Právo na VŠ), bylo před pár lety zjištění, že v naší Ústavě máme jistý Čl. 10, který říká, že našim zákonům, našemu právnímu řádu, a tedy i naší Ústavě jsou nadřazeny! všechny  Mezinárodní Smlouvy, které naše země (nebo za ni oprávněné a pověřené osoby) ratifikuje. Aktuální znění našeho Ústavního zákona je platné od roku 1993.

Z pohledu laika (zatím..) z tohoto faktu pro mne logicky vyplývá, že naše země nemá svoji Suverenitu a Svobodu rozhodování o svém osudu, pokud je v tomto směru na dohled jakákoliv ratifikovaná Mezinárodní Smlouva. A to nejenom např. smlouvy s  EU a NATO, ale i s Ugandou, Kongem, nebo třeba se zahraniční firmou pana Šťávy DIAG HUMAN, které již platí naše Republika miliardy za prohranou Arbitráž! To je pro mne nepřijatelné, protože nemohu akceptovat, že naše děti budou ve vlastní zemi podřízené cizincům a jejich zájmům. A to chci změnit.

Národní tragédie ovšem nastává, když si uvědomíme (což se mně stalo…), že stejně jako my, tak i naše Vláda, náš Parlament, náš Prezident, a s nimi i celá naše státní administrativa, MUSÍ také poslouchat.

Ale bohužel ne nás, občany, kteří si je zvolili k vedení našeho Státu….a kteří je platí.

Někdo z nich poslouchá sice s menším nadšením, někdo přesvědčený, že je součástí NĚČEHO VĚTŠÍHO, a většina poslouchá pro peníze. Ale poslouchat    MUSÍ VŠICHNI!

A musí poslouchat, protože NAŠI  STÁTNÍ  SUVERENITU JSME  ZTRATILI  zavedením Článku č.10  do  naší  Ústavy v roce 1993, a  podpisem  Lisabonské  Smlouvy.

TÍM JSME ZNOVU ZTRATILI I NAŠI SVOBODU!

Článek 10 totiž říká, že naší Ústavě jsou NADŘAZENÉ  Mezinárodní Smlouvy !

A ne jen nějaké Smlouvy, jako např. Smlouvy s EU a NATO, ale všechny, i ty, které má náš Stát od té doby podepsané například  s Ugandou.  (A v případě rozporu mezi naším Zákonem – i Ústavním, a Mezinárodní Smlouvou, se použije vždy Mezinárodní Smlouva!)

Znamená to, že to, co rozhodnou v Bruselu ti, které nikdo nevolil, nebo v Americe ti, které  si někdo jmenoval, MY MŮŽEME DO NAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU POUZE „IMPLEMENTOVAT“, a MUSÍME SPLNIT! I vlastní, tedy národní  zákonotvorba,  je této optice podřízená!

Funkce naší poslušné vlády se tedy omezuje na mačkání „Ano“ tlačítek v Poslanecké Sněmovně a v Senátu.

Proto zřejmě Parlament chrlí tolik „inovativních“ nových zákonů. Nenadřou se, protože mají předchystáno – pouze ke kosmetické lokální úpravě, a ke schválení a následnému zavedení (implementaci).

To je, z mého pohledu, celá naše aktuální zákonodárná procedura – a ta je pro mne, jako občana mé rodné Vlasti, nepřípustná.

Proto kandiduji, a toto chci změnit.

Chci, abychom  byli  opět  Hrdým  a  Svobodným  národem.

Z pozice Senátora mohu podávat návrhy změny Zákona. A to chci udělat.

 

PIRÁTSKÉ MANÝRY

– vyhánění Vlastenců z vlastní země – ve prospěch cizáků,

TO TEDY OPRAVDU U NÁS DOMA NECHCI!

BARTOŠ PIRÁTI Antifa _uprchlíci _demonstrace_foto_fb

(fotografie PIRÁTŮ – v čele s jejich vedoucím Bartošem – je z veřejně dostupných zdrojů – internetu)