Český rozhlas – volební vizitka

Placeholder Image

Otázky pro natáčení a vysílání volebních vizitek kandidátů ve volbách do Senátu PČR 2018

 

Proč by lidé měli volit právě Vás? (k dispozici 60 sekund)

Lidé by měli volit mě, protože jsem jediná žena mezi všemi kandidáty muži. Měli by mne volit proto, že žen je v politice žalostně málo, a proto to také tak vypadá. Měli by volit mě, protože mám funkční Rozum, Cit,i Svědomí, a jsem zodpovědnou a milující Matkou.

Senát je deklarován jako Pojistka Demokracie, ale tato pojistka selhává v momentu, kdy všichni členové Parlamentu zajedno i s Vládou schvalují i věci, které Nejsou pro Dobro, Klid a Bezpečí Lidí, které zastupují!  Ženy, a obzvláště pak matky, přirozeně dbají o bezpečnost , spokojenost a štěstí všech dětí, přirozeně  tedy  bráním  Mír!

 

  1. Jaký nový zákon nebo novelu byste navrhl/a jako první ?   (k dispozici 30 sekund)

Tak to je pro mne velmi jednoduchá otázka: to je totiž důvod, proč se této volby účastním: Chci změnit kolonizační čl. 10 v naší aktuální Ústavě, který říká, že NAŠÍ ÚSTAVĚ, ZÁKONŮM, PŘEDPISŮM A NORMÁM, jsou nadřízené VŠECHNY Mezinárodní Smlouvy, ratifikované Českou Republikou, tedy nejenom Smlouvy EU a NATO, ale i všechny ostatní, jako Diag Human, nebo Lithioum, a to pro mne, Svobodomilce, znamená, že naše země nemá Svobodu a Suverenitu Rozhodování!

 

  1. Jak byste chtěl/a zvýšit důvěryhodnost Senátu? (k dispozici 30 sekund)

Důvěru Lidí má ten, který koná Dobře, Svědomitě a Zodpovědně. A to platí všeobecně.  Tedy nejenom pro Senát, ale i Sněmovnu a Vládu.

IMUNITA  a NEPOSTIŽITELNOST  politiků  má byt omezena pouze na jejich názorové projevy –  což je SVOBODA  zaručená naší  ÚSTAVOU.

Odvolatelnost politiků a jejich osobní zodpovědnost. by zajisté přispěla i k důvěryhodnosti Senátu, a nejenom Senátu.

 

  1. Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval/a? (k dispozici 30 sekund)

Každý Senátor především skládá SLIB věrnosti naší zemi, a rozhodnutí vykonávat svěřený mandát v zájmu všeho lidu, a podle svého nejlepšího vědomí a Svědomí!        Tedy je to práce pro Blaho naší země a všeho jejího lidu! A SPOLUPRÁCE JE O LIDECH .

Já mohu spolupracovat se všemi politiky, kteří tento slib myslí vážně.

 

  1. Co byste konkrétně udělal/a pro zlepšení politické kultury v České republice, tedy nejen v Senátu? (k dispozici 30 sekund)

Státní aparát  má  především  sloužit  všem! občanům, kteří si ho platí.

V této optice Politické strany (ani politici) by neměli být sponzorovány  soukromými  firmami, lobbisty a  zájmovými skupinami, které potřebují prosadit  POUZE SVOJE ZÁJMY – na úkor ostatních lidí! .

Je potřeba  Zákon o omezení financování politiky  firmami a různými  organizacemi.   Politici pak budou moci  hlasovat podle svého SVĚDOMÍ,  a  V ZÁJMU všech OBČANŮ.

 

  1. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? (k dispozici 30 sekund)

Samozřejmě naplno!  Zejména pak v oblasti ochrany přirozeného životního prostředí a práv těch nejzranitelnějších – dětí a seniorů.

A ženský princip je to, co politice chybí, protože normální žena nehledá rivalitu, ale naopak hledá spolupráci a spravedlivé řešení, přijatelné pro všechny – v zájmu bezpečí svých dětí.

 

________________________________________________________________________________________

Placeholder Image

Otázky pro natáčení a vysílání volebních vizitek kandidátů ve volbách do Senátu PČR 2016

 

Proč by lidé měli volit právě Vás? (k dispozici 60 sekund)

Mám  funkční  SVĚDOMÍ a SMYSL PRO SPRAVEDLOST a ROVNOVÁHU.  MILUJI MOJI RODNOU HROUDU – TJ. BRNO, MORAVU, a CELÉ Česko i Slovensko. Jsem pacifista, a demonstrace síly považuji za slabost  těch, co nemají argumenty. Bůh nám dal ústa, abychom se domluvili.

A protože chci tu naši zemi SAMOSTATNOU,  SVOBODNOU, A NEZÁVISLOU, tak ti,kteří cítí potřebu svobody jako já , a  jsou zodpovědní, by měli volit mně:

ČTVERKU do Senátu za Brno .

 

  1. Jaký nový zákon nebo novelu byste navrhl/a jako první ?   (k dispozici 30 sekund)

Jelikož považuji SVOBODU za nezbytnou podmínku spokojeného života, je potřeba, aby náš stát vzal vládu svých věcí zpět do svých rukou.

Proto  jako  PRVNÍ bych navrhla zrušení čl. 10 v naší aktuální Ústavě, který říká, že NAŠÍ ÚSTAVĚ, ZÁKONŮM, PŘEDPISŮM A NORMÁM, jsou nadřízené VŠECHNY Mezinárodní Smlouvy – tj. třeba smlouva s  EU a NATO. A týká se to i Smluv  budoucích, jako např. tajemně připravovaná Smlouva TTIP,  ze které hrozí naší republice obrovské Arbitráže ze strany nadnárodních korporací, a to už je nebezpečné.

 

3. Jak byste chtěl/a zvýšit důvěryhodnost Senátu? (k dispozici 30 sekund)

Bylo by potřeba,  z mého pohledu, jako pohledu občana naší země, zvýšit důvěru nejen Senátu, ale i Parlamentu a Vlády, stejně jako Justice.

A řešení vidím docela jednoduché :  že IMUNITA  a NEPOSTIŽITELNOST  by se omezila pouze na názorové projevy – tj. SVOBODA  zaručená naší ÚSTAVOU. K tomu bych přidala odvolatelnost politiků, kteří pochybili, a jejich osobní zodpovědnost.

A pokud se mi podaří mít možnost  tyto věci ovlivňovat, určitě se zasadím o zavedení institutu svobodného občanského referenda, kde občané mohou rozhodnout, jak řešit to, co považují za problém

 

  1. Co je nejpalčivějším problémem Vašeho volebního obvodu a jak chcete přispět k jeho řešení? (k dispozici 30 sekund)

Když pominu naprosto nekoncepční a chaotickou dopravní situaci v Brně, a opravy několika vedlejších městských tepen současně, tak, že dostat se ve špičce z centra je dobrodružství, tak vidím také, jak aktuální vedení Města Brna s velkou slávou po nástupu do funkcí  rušilo herny v centru, aby je teď potichu znovu povolovalo. To je podvod na voličích.

Také za významný  PROBLÉM,ale  NEJENOM V MÉM VOLEBNÍM OBVODĚ považuji ABSENCI CIVILNÍ OBRANY  a potřebného VYBAVENÍ pro NEPŘEDVÍDANÉ PŘÍPADY. Za situace, že by došlo k nějaké  nepředvídané  okolnosti  tady nikdo neví, co by měl dělat, a jak se zachovat.  A stačí podívat k našim západním sousedům, co se děje.

Město (ale i stát) by mělo myslet na bezpečí svých občanů.

Civilní obrana by  mohla navíc na  lokální úrovni například převzít i péči o bezdomovce, zvlášť v zimním období, když tito lidé  žádné dobročinné neziskové organizace nezajímají.

 

  1. Co byste konkrétně udělal/a pro zlepšení politické kultury v České republice, tedy nejen v Senátu? (k dispozici 30 sekund)

Protože si myslím, že stát by měl především  sloužit  svým občanům,  , tak politické strany a politici by neměli být sponzorováni  soukromými  firmami, lobbisty a  jakýmikoliv zájmovými skupinami, mnohdy  financovanými ze zahraničí, které pak významně působí na naše politiky, a ne vždy v našem/státním  zájmu.

Tito SPONZOŘI  a LOBBISTÉ – česky by to bylo asi KOMORNÍ PŘIMLOUVAČI,  potřebují prosadit  POUZE SVOJE ZÁJMY. Lobbismus bych postavila mimo zákon.

Politici by pak mohli hlasovat podle svého SVĚDOMÍ, V ZÁJMU OBČANŮ.

 

  1. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? (k dispozici 30 sekund)

 Samozřejmě naplno!  O to, co se děje kolem, jsem se vždy zajímala. Důvodem proč jsem se rozhodla vstoupit do veřejného prostoru je situace, ve které se nachází naše země – jak po ekonomické stránce ( zadluženost), tak i po morální a sociální stránce , zvláště pak v oblasti ochrany práv těch bezbranných – dětí a seniorů.

A ženský princip je to, co politice chybí, protože normální žena nehledá rivalitu, ale naopak spravedlivé řešení přijatelné pro všechny. A myslím, že i to „NAPLNO“ bude málo….